آموزش عمومی امربه معروف ونهی ازمنکر-مجازی

دوره: آموزش عمومی امربه معروف ونهی ازمنکر-مجازی

  1. شروع ثبت نام
    پنج‌شنبه 06 مرداد 1401 ساعت 0:00
  2. پایان ثبت نام
    دوشنبه 29 اسفند 1401 ساعت 0:00
ظرفیت دوره: 1000
ظرفیت باقی مانده: 925
شروع دوره: پنج‌شنبه 06 مرداد 1401 ساعت 0:00
پایان دوره: دوشنبه 29 اسفند 1401 ساعت 0:00
تاریخ آزمون: پنج‌شنبه 13 مرداد 1401 ساعت 8:10
نوع برگزاری کلاس‌ها: مجازی

ده جلسه فایل صوتی + فرم تمرین + کتابPDF

مزایای دوره:
*تنها دوره مجازی ستاد امربه معروف استان برای تاییدیه آموزشی کارت طلایه داران معروف 
•اعطای گواهینامه الکترونیکی پایان دوره 
•تدوین محتوا براساس درسنامه ستاد استان 
•امکان ارتباط بیشتر با معاونت آموزش و پژوهش ستاد استان و ورود به دوره مربی گری 
•با تدریس دکتر مهدی سالاری معاون آموزش و پژوهش ستاد استان


عناوین جلسات:
1-مقدمه دوره 
2-اهمیت و آثار امربه معروف ونهی ازمنکر
3-شناخت فریضتین
4-شرایط و مراتب 
5-مسائل ، شبهات و حرمت ها 
6-شیوه ها و موانع 
7- باید ها ، موانع و عوامل عدم پذیرش
8- مبانی امربه معروف در قانون حمایت از آمران 
9- وظایف دستگاه ها در قانون حمایت از آمران 
10- جمع بندی و اختصار کل دوره

 

تلفن راهنما: 32219390 داخلی215

محتوای دوره در کانال آموزش ستاد امربه معروف ونهی ازمنکر استان خراسان رضوی در ایتا: @abm_amozesh

تاریخ برگزاری کلاسها:

ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان خراسان رضوی