آگاه سازی امربه معروف ونهی ازمنکر - مجازی

دوره: آگاه سازی امربه معروف ونهی ازمنکر - مجازی

دوره آگاه سازی امربه معروف ونهی ازمنکر ویژه آگاهی بخشی به کارکنان ادارات، دستگاه های نظامی و قضائی و خانواده های محترمشان شامل 7 قسمت با تدریس استاد تقوی از تهران و استاد محدث(در موضوع قانون) ضبط و جهت استفاده عمومی قابل بهره برداری می باشد.

این دوره قابل استفاده عمومی داشته و بدون صدور گواهینامه و آزمون بوده وصرفاً جهت آشنایی مخاطبین با کلیات امربه معروف ونهی ازمنکر می باشد.

تذکر» این دوره ارتباطی به صدورکارت طلایه داران معروف ندارد.

جهت مشاهده فیلم های دوره اینجا کلیک کنید

ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان خراسان رضوی