معرفی طلایه داران

نظارت همگانی لازمه حیات اجتماعی بشر بوده و ضامن سلامت و هدایت جامعه به سمت خوبی ها و دوری از بدی ها می باشد. این مقوله فکری و عملی در اسلام عزیز هم مورد توجه و تاکید قرار گرفته و از فریضتین امر به معروف و نهی از منکر به عنوان راه و روش انبیا الهی و شیوه صلحا ، شرط اقامه ی سایر واجبات و ترک آن معادل اعلام جنگ با خدای متعال و زمینه ساز تسلط اشرار بر صالحان یاد شده است. در اصل هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، امر به معروف و نهی از منکر وظیفه آحاد مردم دانسته شده و در قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر، حق مردم در امر به معروف و نهی از منکر نمودن سایرین و حتی تمامی اجزا حاکمیت به رسمیت شناخته شده است  

طرح طلایه داران امر به معروف و نهی از منکر به استناد آیه ۱۰۴ سوره مبارکه آل عمران که می فرماید« باید از میان شما گروهی دعوت به نیکی و امر به معروف و نهی از منکر کنند همانا ایشان رستگاران اند » و در راستای تحقق بند ۵ از ماده ۱۶ قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر مصوبه سال ۱۳۹۴ مجلس محترم شورای اسلامی تدوین شده است . در این طرح اقشار مختلف مردم در قالب گروه‌های مردمی سازماندهی شده و بعد از طی مراحل گزینش و آموزش نسبت به تذکر رسانه گروهی و با تکنیک « بگو و برو » اقدام می نمایند.

اهداف 

  1. تحقق اصل هشتم قانون اساسی و قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر 
  2. تعمیق ، ترویج و گسترش فرهنگ نمونه به معروف و نهی از منکر در جامعه اسلامی
  3. جلب مشارکت آحاد جامعه و انسجام بخشیدن به تلاش های مردمی برای اصلاح جامع

 مستندات و قوانین

  1. آیات قرآن کریم ، سیره عملی اهل بیت (ع) و احادیث و روایات اسلامی
  2. نظرات حضرت امام خمینی (ره) و بیانات مقام معظم رهبری (مدظله العالی) در حوزه امر به معروف و نهی از منکر 
  3. اصل هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
  4. قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر مصوب سال ۱۳۹۴ مجلس شورای اسلامی
  5. دستورالعمل اجرایی قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر ابلاغی سال ۱۳۹۴ ریاست محترم ستاد کشور
  6. ضوابط تشکیل و فعالیت شورای امر به معروف و نهی از منکر ابلاغی سال ۱۳۹۵ ریاست محترم استاد کشور
ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان خراسان رضوی